Ujian Sekolah merupakan sebuah agenda tahunan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sebagai Ujian Akhir bagi siswa kelas 6 SD/MI. Ujian sekolah pada jenjang SD/MI dibedakan menjadi ujian tulis…